Al undervisning foregår i gymnastiksalen på Nødebo Skole, Skolevej 2

Der vil blive leget med motorik, kravle på redskaber, sanglege, bevægelse til musik osv.
Det er et krav at en forælder deltager.
Første gang den 21/9
Instruktør Trine Skaarup
Træningstider lørdag 10.00-10.50
Kontingent 400 kr.
Pilates er kropskerne træning hvor der er fokus på åndedrættet, samt stabilitetstræning af kroppens kernemuskler omkring hvirvelsøjlen, bækkenet og de store led. Alt foregår i et roligt tempo med konstant guidens under hele timen. Her er der plads til individuelle restriktioner grundet skader eller andet
Første gang den 21/8
Instruktør Eva Majvig Andersen
Træningstider onsdag 20.00
Da det ikke er lykkedes os at ansætte en træner, er holdet selvtrænende. Det er mennesker. der har haft en super træner ( Michal Povelsen ), men da han er flyttet fra byen, er der ingen, der har haft mod til at overtage. Så disse brave mennesker aftaler fra gang til gang, hvad de skal træne.
Første gang den 2/9
Instruktør Tanja Garth Pedersen
Træningstider mandag 20.30-22.00